BESKYTTELSE MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT OG STRÅLING

Du kan ikke se det, smake det eller lukte det, men en stadig økning i elektromagnetiske felt (EMF) er en av de største miljøpåvirkerne i industrialiserte land. 5G, Tingenes internett og Smarte byer vil føre til enda mer elektromagnetisk forurensning.  Mange personer har diffuse plager som legene hverken har gode forklaringer eller diagnoser på. EMF er et felt de ikke kjenner til. Hverdagsplagene forstås ikke, eller settes ikke i sammenheng med EMF. I stedet skylder man for eksempel på stress og på tidsklemma..

  • Har du helseplager som du ikke har en forklaring på?
  • Våkner du trett om morgenen, og du forstår ikke hvorfor?
  • Kommer du ofte veldig sliten hjem fra jobb?

Har du tenkt på at disse symptomene kan skyldes elektromagnetiske felt og stråling?

HVA BØR DU VITE, OG HVA KAN DU GJØRE?

Last ned vår GRATIS veileder!

Dette skjemaet samler informasjon vi kan bruke for å sende deg oppdateringer om kampanjer, spesialtilbud og nyheter. Vi vil ikke dele eller selge dine personlige opplysninger. 

Du kan når som helst melde deg av abonnementet ved å trykke på unsubscribe knappet i slutten av hver e-post vi sender. 

© 2020 | Legal Information